Njesite administrative

Qarku Shkodër
Qëndra e Bashkisë Qyteti Shkodër
Popullsia sipas Census 2011 135,612
Popullsia sipas Regjistrit Civil 200,889
Sipërfaqja KM² 872.71

Njësitë administrative përbërëse

Emri i Njësisë Qytetet dhe fshatrat në përbërje të tyre
Shkodër Qyteti Shkodër
Ana e Malit Fshatrat; Oblikë, Babot, Muriqan, Shtuf, Dramosh, Oblikë e siperme, Obot, Vallas, Velinaj, Vidhgar
Bërdicë Fshatrat; Bërdice e Madhe, Bërdice e mesme, Bërdice e siperme, Trush, Beltoje, Mali Hebaj
Dajç Fshatrat; Dajç, Samrisht i Ri, Samrisht i Siperm, Belaj, Mali i Gjymtit, Pentar, Rrushkull, Mushan, Darragjat, Suka-Dajç, Shirq
Guri I Zi Fshatrat; Guri i Zi, Juban, Ganjollë, Kuç, Rrencë, Vukatanë, Gajtan, Rragam, Sheldi, Mazrek, Shpor
Postribë Fshatrat; Mes, Dragoç, Boks, Kullaj, Myselim, Drisht, Ura e shtrenjtë, Domen, Shakotë, Prekal, Vilëz
Pult Fshatrat; Pog, Kir, Gjuraj, Plan, Xhan, Bruçaj, Mgull
Rrethinat Fshatrat; Dobraç, Grudë e Re, Shtoj i Ri, Guci e Re, Shtoj i vjeter, Zues, Golem, Hot i Ri, Bleran, Bardhaj
Shalë Fshatrat; Breg-Lumi, Abat, Nicaj-Shale, Lekaj, Vuksanaj, Pecaj, Theth, Nderlysaj, Gimaj, Nënmavriq, Lotaj
Shosh Fshatrat; Ndrejaj, Nikaj-Shosh, Palaj, Pepsumaj, Brashtë
Velipojë Fshatrat; Velipojë, Pulaj, Luarzë, Baks-Rrjoll, Gomsiqe, Baks i ri, Pulaj, Reç i Ri, Ças, Mali Kolaj