Buxhetet 2016-2021

Buxheti per vitin Titulli Shkarko
2019 Buxheti Vjetor Shkarko
2019 Raporti Performancës Bashkia Shkodër 2019 Shkarko
2018 Performanca e buxhetit 2018 Shkarko
2018 Buxheti vjetor Shkarko
2017 Buxheti vjetor Shkarko
2016 Buxheti i vitit 2016 Shkarko