Plane lokale vendore

Plani Shkarko
Plani Vendor për Menaxhimin e Mbetjeve Urbane në Bashkinë Shijak Shkarko
Plan i menaxhimit te zjarreve ne pyjet dhe kullotat dhe planet e masave 2018 Shkarko
Plane lokale te veprimit te ndihmes ekonomike Shkarko
Proceduart ATMP ne fshatin Shetel Shkarko