Njesite administrative

Qarku Durrës
Qëndra e Bashkisë Qyteti Shijak
Popullsia sipas Census 2011 34,513
Popullsia sipas Regjistrit Civil 44,103
Sipërfaqja KM² 92.19

Njësitë administrative përbërëse

Emri i Njësisë Qytetet dhe fshatrat në përbërje të tyre
Shijak Qyteti Shijak
Maminas Fshatrat; Maminas, Karreç, Vlashaj, Karpen, Bodinak, Metallë, Bilalas, Rubjek
Xhafzotaj Fshatrat; Xhafzotaj, Pjezë, Rreth, Sallmone, Koxhas, Borake, Guzaj, Vllazërim
Gjepalaj Fshatrat; Gjepalaj, Hardhishtë, Çizmeli, Eminas i Vogël, Likesh, Kënetë, Shtrazë, Shahinaj, Shetël