Buxhetet 2016-2020

Buxheti per vitin Titulli Shkarko
2017 Buxheti vjetor Shkarko
2016 Vendim Keshilli Bashkiak nr.15, date 11.04.2016 Shkarko
2016 Vendim Keshilli Bashkiak nr.6, date 02.02.2016 Shkarko