Raporte auditi

Titulli Shkarko
Raport rregullueshmerie Subjekte Shkarko
Vendim nr. 69, datë 29.06.2016 Për evadimin e materialeve të auditimit të ushtruar në bashkinë Shijak “Mbi auditimin e ligjshmërisë dhe rregullshmërisë financiare” Shkarko