Njesite administrative

Qarku Vlorë
Qëndra e Bashkisë Qyteti Selenicë
Popullsia sipas Census 2011 18,476
Popullsia sipas Regjistrit Civil 35,793
Sipërfaqja KM² 561.24

Njësitë administrative përbërëse

Emri i Njësisë Qytetet dhe fshatrat në përbërje të tyre
Selenicë Qyteti Selenicë
Armen Fshatrat; Armen, Karbunarë, Rromës, Treblovë, Lubonjë, Picar, Mesarak
Vllahinë Fshatrat; Vllahinë, Kocul, Mërtiraj, Rexhepaj, Hadëraj, Mallkeq, Gërnec, Petë, Kropisht, Vezhdanisht, Peshkëpi, Penkovë
Kotë Fshatrat; Kotë, Gumenicë, Hysoverdhë, Lapardha, Mavrovë, Mazhar, Vajzë, Vodicë, Shkallë Mavrovë, Drashovicë
Sevaster Fshatrat; Sevaster, Golimbas, Dushkarak, Shkozë, Mazhar, Ploçë, Lezhan, Amonicë
Brataj Fshatrat; Brataj, Lepenicë, Gjorm, Velçë, Ramicë, Mesaplik, Matogjin, Bashaj, Vërmik, Malas