Raporte auditi

Titulli Shkarko
Raporti përfundimtar i auditimit financiar dhe përputhshmërise-Bashkia Selenicë, 2021 Shkarko
Raport rregullueshmerie Subjekte Shkarko
Raport perfundimtar auditimi _mbi auditimin financiar dhe perputhshmerine ne Bashkine Selenice Shkarko
Vendim nr.166, datë 12/12/2017 Për auditimin e ushtruar në bashkinë Selenicë me objekt “Mbi auditimin e pasqyrave financiare të datës 31.12.2016” Shkarko