Njësitë Administrative

Qarku Vlorë
Qëndra e Bashkisë Qyteti Sarandë
Popullsia sipas Census 2011 20,227
Popullsia sipas Regjistrit Civil 50680
Sipërfaqja KM² 58.96

Njësitë administrative përbërëse

Emri i Njësisë Qytetet dhe fshatrat në përbërje të tyre
Sarandë Qyteti Sarandë, Fshatrat; Gjashtë, Metoq, Çukë, Shelegar
Ksamil Fshatrat; Ksamil