Njesite e administrative

Qarku Tiranë
Qëndra e Bashkisë Qyteti Rrogozhinë
Popullsia sipas Census 2011 22,148
Popullsia sipas Regjistrit Civil 40,684
Sipërfaqja KM² 223.5

Njësitë administrative përbërëse

Emri i Njësisë Qytetet dhe fshatrat në përbërje të tyre
Rrogozhinë Qyteti Rrogozhinë, Fshati; Rrogozhinë
Kryevidh Fshatrat; Kryevidh, Ballaj, Rreth-Greth, Patkë-Milot, Zhabjak, Spanesh, Spille, Domën, Stërbeg, Shardushk, Kazie /td>
Sinaballaj Fshatrat; Sinaballaj, Methasanaj, Hazdushk, Hamenraj, KoçajSheshaj, Thartor, Rrostej, Fliballije, Demarkaj
Lekaj Fshatrat; Lekaj, Harizaj, German, Zambish, Mushnik, Mlik, Okshtun, Luz i madh, Shkozet , Kryeluzaj
Gosë Fshatrat; Gosë e Madhe, Gosë e Vogel, Kalush, Kërçukaj, VilëBallaj