Plane të përgjithshme vendore

Plani Shkarko
Vendimi Nr.4 date 10. 06. 2020 Shkarko
Plani i Zhvillimit te Territorit Bashkia Roskovec Shkarko