Plane lokale vendore

Plani Shkarko
Vendim nr. 30, dt. 19.04.2018, Per miratimin e studimit mbi zhvillimin e bujqesise ne bashkine Roskovec Shkarko