Strukturat komunitare ne fshat

Plani Shkarko
Vendimet per ngritjen e strukturave komunitare 2015 Shkarko