Njesite administrative

Qarku Fier
Qëndra e Bashkisë Qyteti Roskovec
Popullsia sipas Census 2011 21,742
Popullsia sipas Regjistrit Civil 31,548
Sipërfaqja KM² 118.01

Njësitë administrative përbërëse

Emri i Njësisë Qytetet dhe fshatrat në përbërje të tyre
Roskovec Qyteti Roskovec, Fshatrat; Jagodinë
Kuman Fshatrat; Kuman, Marinëz, Vidhishtë, Luar
Kurjan Fshatrat; Kurjan, Mbërs, Ngjeqan, Vlosh
Strum Fshatrat; Strum, Arapaj, Suk 1, Suk 2, Velmish