Buxhetet 2016-2020

Buxheti per vitin Titulli Shkarko
PBA 2020-2022 Bashkia Roskovec PBA 2020-2022 Shkarko
2020 Buxheti vjetor 2020 Shkarko
2019 Buxheti vjetor 2019 Shkarko
2017 Vendim Keshilli Bashkiak, nr.80, date 21.12.2016 Shkarko
2017 Buxheti vjetor Shkarko
2016 Buxheti vjetor Shkarko