Raporte auditi

Titulli Shkarko
Performanca e Buxhetit 2019 Shkarko
Vendim rregullueshmerie Bashkia Roskovec Shkarko
Raport rregullueshmerie Bashkia Roskovec Shkarko
Vendim nr. 77, datë 30/06/2017 Për auditimin e ushtruar në bashkinë Roskovec dhe ish komunat Kuman, Kurjan e Strumë, “Mbi zbatimin e ligjshmërisë, rregullshmërisë, administrimit financiar dhe vlerësues” për periudhën për bashkinë Roskovec nga 01.01.2013 deri më 31.12.2016 dhe për tre ish komunat, Kuman, Kurjan e Strumë për periudhën 01.01.2013 – 31.07.2015 Shkarko