Plane të përgjithshme vendore

Plani Shkarko
Vendimi Nr 1 28.07.2020 Shkarko
Plani i Zhvillimit te Territorit Pustec Shkarko