Njesite administrative

Qarku Korçë
Qëndra e Bashkisë Fshati Pustec
Popullsia sipas Census 2011 3,290
Popullsia sipas Regjistrit Civil 5,191
Sipërfaqja KM² 198.68

Njësitë administrative përbërëse

Emri i Njësisë Qytetet dhe fshatrat në përbërje të tyre
Pustec Fshatrat; Pustec, Diellas, Lajthizë, Zaroshkë, Cerje, Goricë e vogël, Goricë e madhe, Kallamas, Gollomboc