Anetaret e keshillit bashkiak

NR Emer Atësia Mbiemer Gjinia Partia
1 SANDI VASIL NIKOLLA M Partia Socialiste e Shqipërisë
2 ROSINKA SOFRE THEMELKO F Partia Socialiste e Shqipërisë
3 VASKË KOLE KRISTO M Partia Socialiste e Shqipërisë
4 ADELINA CFETKO TËRPO F Partia Socialiste e Shqipërisë
5 KOÇO LEKO VURMO M Partia Socialiste e Shqipërisë
6 VALENTINA ALEKS VURMO F Partia Socialiste e Shqipërisë
7 VASKE JOFCE KOLEFSKI M Partia Demokracia Sociale
8 NADA NIKOLLA GJOLI F Partia Demokracia Sociale
9 VASIL MIHAL SOTIR M Partia Socialdemokrate e Shqipërisë
10 SILVANA SPIRO SOTIRI F Partia Socialdemokrate e Shqipërisë
11 SPIRO STILJAN MIHAL M Partia Socialdemokrate e Shqipërisë
12 JORDAN SANDRE JANKULLA M Partia Aleanca e Maqedonasve për Integrim Europian
13 FLORA SPASE JONO F Partia Aleanca e Maqedonasve për Integrim Europian
14 VASKA ZHIFKO VASILOVSKI M Partia Aleanca e Maqedonasve për Integrim Europian
15 AIDA NIKOLLA TRAJANOF F Partia Aleanca e Maqedonasve për Integrim Europian