Buxhetet 2016-2020

Buxheti per vitin Titulli Shkarko
2020 Bashkia Pustec Buxheti 2020 Shkarko
2019 Bashkia Pustec Buxheti 2019 Shkarko
2017 Buxheti vjetor Shkarko