Plane të përgjithshme vendore

Plani Shkarko
Vendim KKT Shkarko
Plani i Zhvillimit të Territorit PPV Pukë Shkarko