Njesite administrative

Qarku Shkodër
Qëndra e Bashkisë Qyteti Pukë
Popullsia sipas Census 2011 11,069
Popullsia sipas Regjistrit Civil 16,836
Sipërfaqja KM² 505.53

Njësitë administrative përbërëse

Emri i Njësisë Qytetet dhe fshatrat në përbërje të tyre
Pukë Qyteti Pukë, Fshatrat; Pukë, Lajthizë
Gjegjan Fshatrat; Dom, Gjegjan, Gojan i Vogël, Rras, Kuzhnen, Gojan i Madh, Shkozë, Kimëz, Kalivare, Mesul
Rrapë Fshatrat; Breg, Rrapë, Kabash, Buhot, Bicaj, Blinisht, Lumzi, Meçe
Qelëz Fshatrat; Qelëz, Bushat, Dushnezë, Midhë, Buzhalë, Dedaj, Levrushk, Ukth, Qerret i Vogël
Qerret Fshatrat; Qerret, Luf, Dush, Karmë, Kçirë, Luf-Plan, Korthpulë, Kaftall, Tejkodër, Gomsiqe, Vrith, Plet.