Shpenzime

Ju do të informoheni mbi shpenzimet e Bashkisë Pukë si edhe do te keni mundësi të shikoni se si kanë ndryshuar shpenzimet e bashkisë ndër vite duke shkuar në Portalin Financat Vendore.