Auditime

Titulli Shkarko
Performanca e Buxhetit 2019 Shkarko
Raport rregullueshmeria-Bashkia Puke Shkarko
Vendim rregullueshmerie-Bashkia Puke Shkarko
Vendim rregullueshmeria-Bashkia Puke Shkarko
Raport Bashkia Puke Shkarko
Vendim 101-2018 Shkarko
Vendim Bashkia Puke Shkarko
Vendim nr. 135, datë 30/09/2017 Për auditimin e ushtruar në bashkinë Pukë dhe 4 ish-komunat Gjegjan,Qeret,Rrape dhe Qelëz “Mbi auditimin e ligjshmërisë dhe rregullshmërisë financiare” Shkarko