Njesite administrative

Qarku Elbasan
Qëndra e Bashkisë Qyteti Prrenjas
Popullsia sipas Census 2011 24,906
Popullsia sipas Regjistrit Civil 33,031
Sipërfaqja KM² 322.95

Njësitë administrative përbërëse

Emri i Njësisë Qytetet dhe fshatrat në përbërje të tyre
Prrenjas Qyteti Prrenjas, Fshatrat; Prrenjas-Fshat, Rrashtan
Qukës Fshatrat; Qukës Shkumbin, Qukës Skënderbej, Skroskë, Mënik, Gurrë, Bërzeshtë, Fanjë, Karkavec, Dritaj, Pishkash, Pishkash Veri
Rrajcë Fshatrat; Rrajcë, Sutaj, Skënderbej, Bardhaj, Katjel, Kotodesh, Urakë
Stravaj Fshatrat; Stravaj, Stranik, Farret, Shqiponjë, Sopot