Plane të përgjithshme vendore

Plani Shkarko
Plani i zhvillimit Shkarko
Vendimi_nr_4_polican Shkarko