Plane lokale vendore

Plani Shkarko
AKSIONI 16-22 Prill Prefektura Berat Shkarko
Plani i Veprimit per mbarevajtjen e sezonit turistik Bashkia Polican Shkarko