Njesite administrative

Qarku Berat
Qëndra e Bashkisë Qyteti Poliçan
Popullsia sipas Census 2011 10,953
Popullsia sipas Regjistrit Civil 18,341
Sipërfaqja KM² 272.02

Njësitë administrative përbërëse

Emri i Njësisë Qytetet dhe fshatrat në përbërje të tyre
Poliçan Qyteti Poliçan
Tërpan Fshatrat; Tërpan, Teman, Paraspuar, Tozhar, Vokopolë, Dodovec, Rehovë, Zhapokikë, Çorogjaf, Panarit, Plashnik i Madh, Lugas, Zhitom i Madh, Zhitom i Vogël
Vërtop Fshatrat; Mbrakull, Vërtop, Kapinovë, Zgërbonjë, Vodicë, Fushë Peshtan, Peshtan, Drenovë, Lybeshë, Tomor i madh, Tomor i vogël, Bregas