Plane lokale vendore

Plani Shkarko
Plan i Veprimit per menaxhimin e integruar te mbetjeve Bashkia Pogradec 2017 – 2020 Shkarko