Raporte auditi

 

Titulli Shkarko
Raport rregullueshmerie Subjekte Shkarko
Vendim  nr. 92, datë 09/07/2016 Për evadimin e materialeve të auditimit të ushtruar në bashkinë Pogradec “Mbi zbatimin e ligjshmërisë dhe rregullshmërisë financiare” për periudhën 01.01.2015 deri 31.12.2015. Shkarko