Monitorim

Realizuar nga Emri i Raportit Viti
Bashkia Pogradec Raport rregullueshmerie Subjekte 2020
Together for life Monitorimi i standarteve të infrastrukturës fizike të kopshteve të Shqipërisë Nëntor 2018
Qëndra për transparencë dhe informim të lirë PËRDORIMI I DREJTË I PARASË PUBLIKE NË PUSHTETIN LOKAL PËRMES ZBATIMIT TË REKOMANDIMEVE TË KLSH ne bashkite Elbasan, Lushnje, Pogradec, Prrenjas, Maliq 2017-2018 2018
Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim MONITORIMI I QENDRAVE TË KUJDESIT SHËNDETËSOR PARËSOR, Bashkia Pogradec 2018