Plane lokale vendore

Plani Shkarko
Plan i Zhvillimit Operacional, Bashkia Permet Shkarko