Buxhetet 2016-2021

Buxheti per vitin Titulli Shkarko
2021 Buxheti vjetor Shkarko
2019 Buxheti vjetor Shkarko
2018 Buxheti vjetor Shkarko
2017 Buxheti vjetor Shkarko
2016 Plani i te ardhurave Shkarko
2016 Plani i shpenzimeve Shkarko
2016 Plani i investimeve Shkarko
2016 Vendim Keshilli Bashkiak nr.3, date 14.02.2017 Per miratimin e buxhetit faktik te bashkise Shkarko