Raporte auditi

Titulli Shkarko
Raport rregullueshmerie Subjekte Shkarko
Vendim 124_2018 “Për auditimin e ushtruar në Bashkinë Përmet, mbi rregullshmërinë e aktivitetit ekonomik“ Shkarko
Mbi auditimin e ushtruar në bashkinë Përmet Shkarko