Plane të përgjithshme vendore

Plani Shkarko
Plani i Zhvillimit te Territorit_Peqin Shkarko
Vendim nr. 3 date 28.12.2020 PPV Peqin Shkarko