Njesite administrative

Qarku Elbasan
Qëndra e Bashkisë Qyteti Peqin
Popullsia sipas Census 2011 26,136
Popullsia sipas Regjistrit Civil 38,900
Sipërfaqja KM² 197.79

Njësitë administrative përbërëse

Emri i Njësisë Qytetet dhe fshatrat në përbërje të tyre
Peqin Qyteti Peqin
Pajovë Fshatrat; Pajovë, Gryksh i Madh, Bishqem, Paulesh, Bishqem Fushë, Leqit, Lazarej, Haspiraj, Hasnjok, Çengelaj, Garunjë e Paprit, Cacabej.
Karinë Fshatrat; Karinë, Kazije, Rozejë, Progër, Sinametaj, Drangaj, Garunjë e Vogël
Përparim Fshatrat; Përparim, Galush, Lisnajë, Bicaj, Caushaj, Fatish, Garunjë e Madhe, Arven, Gjevur, Kodras, Lolaj, Katesh, Çopanaj, Uruçaj
Gjocaj Fshatrat; Gjocaj, Bregas, Çelhakaj, Kurtaj, Vashaj, Rumbullak, Hasmashaj, Bardhas, Blinas, Sallbegaj
Shezë Fshatrat; Shezë e Madhe, Karthnekë, Shezë e Vogël, Pekisht, Trash, Algjinaj, Gryksh i Vogël