Plane të përgjithshme vendore

Plani Shkarko
Plani i Zhvillimit_PPV Patos Shkarko
Vendim nr. 02 date 28.12.2020-PPV Patos Shkarko