Plane lokale vendore

Plani Shkarko
Plani i veprimit per menaxhimin e zhurmave ne mjedis Bashkia Patos 2018 Shkarko
Plani vjetor i mjedisit Shkarko