Njesite administrative

Qarku Fier
Qëndra e Bashkisë Qyteti Patos
Popullsia sipas Census 2011 22,959
Popullsia sipas Regjistrit Civil 42,738
Sipërfaqja KM² 82.55

Njësitë administrative përbërëse

Emri i Njësisë Qytetet dhe fshatrat në përbërje të tyre
Patos Qyteti Patos, Fshatrat; Kuqar, Dukas, Rërës, Margëlliç, Rusinjë, Griz, Banaj.
Zharëz Fshatrat; Zharëz, Fshat i Ri, Frashër, Verbas, Sheqishtë, Belinë.
Ruzhdie Fshatrat; Ruzhdie, Siqecë, Gjynaqarë, Drenie, Kasnicë.