Raporte auditi

Titulli Shkarko
Raport rregullueshmerie Subjekte Shkarko
Vendim nr. 76, datë 30/06/2016 Për evadimin e materialeve të auditimit të ushtruar në bashkinë Mirditë “Mbi auditimin e ligjshmërisë dhe rregullshmërisë financiare”. Shkarko