Strukturat komunitare ne fshat

Plani Shkarko
Vendim nr. 43, dt. 02.11.2015 Per zgjedhjen e kryesive dhe kryetareve te fshatrave Shkarko