Raporte auditi

Titulli Shkarko
Performanca e Buxhetit 2019 Shkarko
Raport rregullueshmerie Subjekte Shkarko
Mbi auditimin e ushtruar në Bashkinë Memaliaj mbi auditimin e rregullshmerisë Shkarko