Njesite administrative

Qarku Dibër
Qëndra e Bashkisë Qyteti Burrel
Popullsia sipas Census 2011 27,600
Popullsia sipas Regjistrit Civil 38,615
Sipërfaqja KM² 493.5

Njësitë administrative përbërëse

Emri i Njësisë Qytetet dhe fshatrat në përbërje të tyre
Burrel Qyteti Burrel
Baz Fshatrat; Baz, Fushë-Baz, Rreth Baz, Karicë, Drita
Derjan Fshatrat; Derjan, Urxallë, Barbullej, Dukagjin, Gjoçaj, Lam i Madh, Zall Gjoçaj
Rukaj Fshatrat; Bruç, Prellë, Rremull, Rukaj, Laç, Urakë
Macukull Fshatrat; Macukull, Dej Macukull, Shëlli, Vig, Shqefën
Komsi Fshatrat; Komsi, Kodër Qerre, Frankth, Selixë, German, Batër e Vogël, Batër e Madhe, Midhë, Fshati Burrel, Zall-Shoshaj
Lis Fshatrat; Lis, Vinjoll, Gjalish, Burgajet, Zenisht, Shoshaj, Mallunxë
Ulëz Fshatrat; Qyteti Ulëz, Kokërdhok, Stojan, Madhesh, Lundre, Bushkash