Plane të përgjithshme vendore

Plani Shkarko
Plani i Zhvillimit te Territorit_Mallakastër Shkarko