Njesite administrative

Qarku Fier
Qëndra e Bashkisë Ballsh
Popullsia sipas Census 2011 27,062
Popullsia sipas Regjistrit Civil 43,033
Sipërfaqja KM² 329.19

Njësitë administrative përbërëse

Emri i Njësisë Qytetet dhe fshatrat në përbërje të tyre
Ballsh Qyteti Ballsh
Qëndër Dukas Fshatrat; Visokë, Belishovë, Belistan, Drenovë, Drenovë Fushë, Kash, Usojë, Ngraçie, Lavdan, Lapulec, Lofkënd, Dukas
Greshicë Fshatrat; Greshicë, Greshicë e Re
Aranitas Fshatrat; Aranitas, Panahor, Kalenjë, Cfir, Metoh, Çyçen
Hekal Fshatrat; Hekal, Klos, Mollaj, Rromës
Ngraçan Fshatrat; Ngraçan, Riban
Kutë Fshatrat; Kutë, Drizar, Anëbreg, Çorrush, Poçëm
Fratar Fshatrat; Behaj, Damës, Gadurovë, Malas, Kremenar, Ninësh
Selitë Fshatrat; Selitë, Gjerbës, Kapaj, Çërrilë