Auditime

Titulli Shkarko
Performanca e Buxhetit 2019 Shkarko
Vendim Bashkia Mallakaster Shkarko
Raport perfundimtar auditimi Shkarko
Vendim 73-2018 Shkarko
Vendim  nr. 48, datë 08/05/2016 Për evadimin e materialeve të auditimit të ushtruar në bashkinë Mallakastër “Mbi auditimin e ligjshmërisë dhe rregullshmërisë financiare”. Shkarko