Plane të përgjithshme vendore

Plani Shkarko
Bashkia Maliq-PLANI I ZHVILLIMIT Shkarko
VENDIMI I KKT NR. 5, DATE 14.10.2020 PËR MIRATIMIN E PLANIT TË PËRGJITHSHËM VENDOR, BASHKIA MALIQ Shkarko