Raporte auditi

Titulli Shkarko
Performanca e Buxhetit 2019 Shkarko
Raport rregullueshmerie Subjekte Shkarko
Vendim rregullueshmerie Bashkia Maliq Shkarko
Raport rregullueshmerie Bashkia Maliq Shkarko
Vendim nr.81, datë 30.06.2016 Për evadimin e materialeve të auditimit të ushtruar në bashkinë Maliq “Mbi auditimin e ligjshmërisë dhe rregullshmërisë financiare” Shkarko