Njesite administrative

Qarku Shkodër
Qëndra e Bashkisë Qyteti Koplik
Popullsia sipas Census 2011 30,823
Popullsia sipas Regjistrit Civil 53,918
Sipërfaqja KM² 951.01

Njësitë administrative përbërëse

Emri i Njësisë Qytetet dhe fshatrat në përbërje të tyre
Koplik Qyteti Koplik
Gruemirë Fshatrat; Gruemirë, Boriç i vogël, Grudë-Fushë, Grilë, Kurtë, Linaj-egç-lepurosh, Omaraj, Rrash, Vorfë, Demiraj, Ktosh, Gjormë, Mshqerrë, Vajush, Boriç i Madh, Kerraj
Kastrat Qyteti Bajzë, Fshatrat; Ivanaj, Aliaj, Gradec, Hot, Jeran, Pjetroshan, Rapshë, Vukpalaj, Premal, Goraj-Budishtë, Kastrat, Bratosh
Kelmend Fshatrat; Tamarë, Brojë, Kozhnje, Selcë, Vukël, Lëpushë, Vermosh, Nikç
Qendër Fshatrat; Bogiç-Palvar, Dobër, Jubicë, Kamicë-Flakë, Kalldrun, Koplik I sipërm, Stërbeq, Lohe e Poshtme
Shkrel Fshatrat; Dedaj, Bogë, Bzhetë, Bzhetë-Markaj, Lohe e sipërme, Vrith, Vuç-Kurtaj, Zagorë, Qaf-Gradë, Reç, Rrepisht, Kokpapa