Plane të përgjithshme vendore

Plani Shkarko
Plani i Zhvillimit_B_Lushnje Shkarko
Vendim_i_kkt-se_nr._4_dt._29.12.2016_-_ppv_lushnje Shkarko